fbpx

BÁNH MÌ SANDWICH

*Croissantify your Bánh Mì with a Classic Croissant (+$2.50) or a Vegan Croissant (+$3.00).

Traditional

menu-image-

Cold Cut Ham – $7.50

bánh mì Thịt Nguội

Grilled Pork – $8.00

bánh mì Thịt Nướng

Fried Egg – $7.50

bánh mì Trứng Ốp La

menu-image-

Shredded Chicken – $7.50

bánh mì Gà Jambon

Grilled Chicken – $7.50

bánh mì Gà Nướng

Special Combination – $8

bánh mì Đặc Biệt

Pâté Meat Loaf – $7.50

bánh mì Pâté Chả Luạ

Pork Meatballs – $7.50

bánh mì Xiú Mại

Grilled Beef – $8.00

bánh mì Bò Nướng

Vegan

VEGAN LEMONGRASS STEAK

BÍT TẾT SẢ CHAY – $9.00

vietnamese banh mi sandwiches westminster ca dong hung vien bakery

Vegan Grilled Chicken

Gà Nướng Chay – $8.00

Vegan Pork Meatballs

Xiú Mại Chay – $8.00

Vegan Pork Meat Loaf

Pâté Chả Luạ Chay – $8.00

Vegan Special CombO 

Đặc Biệt Chay – $8.50

Vegan Pâté Ham

Pâté Ham Chay – $8.00

vietnamese banh mi sandwiches westminster ca dong hung vien bakery

Vegan Grilled Pork

Thịt Nướng Chay – $8.00