fbpx

MENU

BÁNH MÌ SANDWICHES

PASTRIES/BREAD

Vietnamese Pastries

DRINKS

BÁNH MÌ SANDWICHES

menu-image-

Cold Cut Ham

Thịt Nguội

menu-image-

Shredded Chicken

Gà Jambon

Pate Pork Meat Loaf

Pâté Chả Luạ

Grilled Pork

Thịt Nướng

Grilled Chicken

Gà Nướng

Special Combination

Đặc Biệt

Shredded Pork Skin

Fried Egg

Trứng Ốp La

Grilled Beef

Bò Nướng 

Vegan Pork Meatballs

Xiú Mại Chay

Vegan Pork Meat Loaf

Pâté Chả Luạ Chay

vietnamese banh mi sandwiches westminster ca dong hung vien bakery

Vegan Grilled Pork

Thịt Nướng Chay

vietnamese banh mi sandwiches westminster ca dong hung vien bakery

Vegan Grilled Chicken

Gà Nướng Chay

Vegan Special Combo

Đặc Biệt Chay

vietnamese banh mi sandwiches westminster ca dong hung vien bakery

Vegan Shredded Pork

BÌ CHAY

vietnamese banh mi sandwiches westminster ca dong hung vien bakery

Vegan LEMONGRASS STEAK

BÍT TẾT Chay

BÁNH MÌ SANDWICHES

menu-image-

Cold Cut Ham

Thịt Nguội

menu-image-

Shredded Chicken

Gà Jambon

Pate Pork Meat Loaf

Pâté Chả Luạ

Grilled Pork

Thịt Nướng

Grilled Chicken

Gà Nướng

Special Combination

Đặc Biệt

Shredded Pork Skin

Fried Egg

Trứng Ốp La

Grilled Beef

Bò Nướng 

Vegan Pork Meatballs

Xiú Mại Chay

Vegan Pork Meat Loaf

Pâté Chả Luạ Chay

vietnamese banh mi sandwiches westminster ca dong hung vien bakery

Vegan Grilled Pork

Thịt Nướng Chay

vietnamese banh mi sandwiches westminster ca dong hung vien bakery

Vegan Grilled Chicken

Gà Nướng Chay

Vegan Special Combo

Đặc Biệt Chay

vietnamese banh mi sandwiches westminster ca dong hung vien bakery

Vegan Shredded Pork

BÌ CHAY

vietnamese banh mi sandwiches westminster ca dong hung vien bakery

Vegan LEMONGRASS STEAK

BÍT TẾT Chay

PASTRIES/

BREAD

Croissant

Plain, Almond, Vegan, Ham & Cheese

Coconut Croissant

*Limited vegan coconut croissants made daily.

Vegan Ham & Cheese Croissant

*Limited released daily.

Vegan Almond Croissant

*Limited Released Daily.

Milk bread with coconut and raisins

Bánh Mì Sữa Dừa và Nho

Sponge cake

Bánh Bông Lan

PASTRIES/

BREAD

Croissant

Plain, Almond, Vegan, Ham & Cheese

Coconut Croissant

*Limited vegan coconut croissants made daily.

Vegan Ham & Cheese Croissant

*Limited released daily.

Sponge cake

Bánh Bông Lan

Milk bread with coconut and raisins

Bánh Mì Sữa Dừa và Nho

Milk Bread Sandwiches

Ham & Cheese, Chicken, Hot Dog, BBQ Pork

Vietnamese Pastries

Vietnamese Baguette

Bánh Mì Baguette

Vietnamese Steamed Bun

Pork, Vegan

Vietnamese Puff Pastry

Pork, Chicken, Vegan

Vegan Ham & Cheese puff pastry

pâté chaud ham & cheese

Coconut Cassava

Bánh Khoai Mì 

Vietnamese sticky rice 

xôi 

Pandan Honeycomb Cake

Bánh Bò Nướng

Steamed Layered Cake

Pandan, Taro

Vietnamese Empanada 

Bánh Quai Vạc

Soft Mini Buns

Coconut, Taro, Mung Bean, Durian

Pandan Sticky Rice with Mung Bean

Xôi Vị

Vietnamese Steamed Rice Cakes

Bánh Bò Hấp

Vegan Chopped Chicken Puff Pastry

Pâté Chaud Gà Nướng

Vietnamese Pastries

Vietnamese Baguette

Bánh Mì Baguette

Vietnamese Steamed Bun

Pork, Vegan

Vietnamese Meat Pie

Pork, Chicken, Vegan

Vietnamese sticky rice 

xôi 

Coconut Cassava

Bánh Khoai Mì 

Steamed Rice Cakes 

Bánh Bò Hấp

Pandan Honeycomb Cake

Bánh Bò Nướng

Steamed Layered Cake

Pandan, Taro

Vietnamese Empanada 

Bánh Quai Vạc

Soft Mini Cakes

Coconut, Taro, Mung Bean, Lotus

Pandan Sticky Rice with Mung Bean

Xôi Vị

Vegan Chopped Chicken Puff Pastry

Pâté Chaud Gà Nướng

Drinks

Vietnamese Iced Coffee

Cà Phê Sữa Đá

Chè (Herbal Desserts)

Dưỡng Nhan, Sâm Bổ Lượng

VEGAN Vietnamese Coffee

Cà Phê Sữa Đá (VEGAN)

Pandan & Mung Bean

Đậu Xanh Lá Dứa

Drinks

Vietnamese Iced Coffee

Cà Phê Sữa Đá

PENNYWORT JUICE

Nước Rau Má

Pandan & Mung Bean

Đậu Xanh Lá Dứa

Chè (Herbal Desserts)

Dưỡng Nhan, Sâm Bổ Lượng